Պատմություն 2-րդ պարապմունք

Աքեմենյան Իրան. Դարեհ 1-ին և աքեմենյան համաշխարհային տերույթուն

Ք.ա. III հազարամյակում Իրանական սարահարթի հարավում ապրում էին էլամցիները: Նրանք ստեղծեցին Էլամ պետությունը՝ Շոշ մայրաքաղաքով:

Էլամցիներն Առաջավոր Ասիայի զարգացած ժողովուրդներից էին: Մոտավորապես Ք.ա. 3000 թ. նրանք ունեին պատկերային գիր: Ք.ա. II հազարամյակում Հայկական լեռնաշխարհից Իրան ներթափանցեցին արիական ցեղերը: Նրանց տոհմային ավագանին կոչվում էր արյա (ազնվազարմ), որտեղից էլ առաջացել է այս ցեղերի անունը՝ արիացիներ:

 

Մարաստանը և Կյուրոս Մեծը 
Իրանի հյուսիսում էին ապրում իրանական ծագման մարական ցեղերը: Էլամցիներից հետո առաջինը մարերն էին, ովքեր Ք.ա. VIII դարում Իրանում ստեղծեցին միասնական պետություն: Նինվե ի գրավումից հետո Մարաստանը նվաճեց շատ տարածքներ՝ հասնելով մինչև Փոքր Ասիայի արևմուտք: Էլամից արևելք ապրում էին պարսկական ցեղերը: Նրանք Մարաստանի տիրապետության տակ էին: Պարսիկների առաջնորդ Կյուրոսը ապստամբեց մարերի դեմ և Ք.ա. 550 թ. գրավեց նրանց երկիրը: Կյուրոսն իր առջև նպատակ էր դրել նվաճելու Առաջավոր Ասիան: Նա նվաճեց Առաջավոր Ասիայի երկու խոշոր պետությունները՝ Բաբելոնը և Լիդիայի թագավորությունը: Իսկ Կյուրոսի որդի Կամբյուսեսը նվաճեց նաև Եգիպտոսը: Սակայն նրա մահից հետո երկրում սկսվեցին ապստամբություններ և պայքար գահի
համար: Պայքարում հաղթեց աքեմենյան տոհմից Դարեհը:
Դարեհ I (Ք.ա. 522–486 թթ.)
Նոր էր Դարեհ I–ը արքա հռչակվել, երբ նրա դեմ ապստամբեցին նվաճված երկրները՝ Բաբելոնը, Մարաստանը, Էլամը, Հայաստանը և մյուսները: Երկու տարի տևեց այդ երկրների վերանվաճումը: Այնուհետև Դարեհը հեռավոր արշավանք սկսեց դեպի արևմուտք: Այստեղ նա գրավեց Փոքր Ասիա թերակղզին: Դրանից հետո արշավեց սկյութների երկիր և Հունաստան: Դարեհի արշավանքների արդյունքում ստեղծվեց նախադեպը չունեցող մի մեծ պետություն: Այն տարածվում էր Միջին Ասիայից և Հնդկաստանից մինչև Էգեյան ծով և Եգիպտոս: Դարեհը մի շարք բարեփոխումներ կատարեց: Նա իր տերու թյունը բաժանեց մարզե րի՝ սատրապությունների: Դրանցում նա կառավարիչներ նշանակեց իր ազգականներին և մերձավորներին, որոշ երկրներում՝ նաև տեղական արքայատոհմերի ներկայացուցիչների: Բոլոր մարզերի
համար սահմանվեցին հարկեր:
Աքեմենյան համաշխարհային տերությունը
Աքեմենյան պետությունը համաշխարհային տերություն էր: Այն ներառել էր ամբողջ Առաջավոր Ասիան: Ժամանակի ընթացքում այնտեղ ապրող բոլոր ժողովուրդների մոտ սկսեցին ձևավորվել ընդհանրություններ կյանքի բոլոր բնագավառներում: Ընդլայնվեցին տարբեր ժողովուրդների միջև տնտեսական և մշակութային կապերը: Միևնույն աստվածներին երկրպագում էին տերության տարբեր շրջաններում: Իր լայնածավալ տերության հեռավոր շրջանների միջև հաղորդակցությունը հեշտացնելու նպատակով Դարեհը կառուցեց շուրջ 2500 կմ երկարությամբ նշանավոր «Արքայական ճանապարհը»: Այն ձգվում էր Իրանից մինչև Էգեյան ծովափ:

Մաթեմատիկա խաչբառ

Ուղղաձիգ 1․

 Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։   1= Ա

 Գտեք  500-ի  40%-ը։500 x40:100 = 200 = Մ

Գտեք ամենափոքր քառանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

1000- 999=1  : = Ա 

 Ն  

 Ո՞ր  թիվն է մտապահել Նարեկը, եթե  նրա մտապահած  թվի կրկնապատիկի և 30-ի քանորդը  40 է։   40 x30: 2 = 600= Ո

Ո՞ր թվի  50%-ն է  2500-ը։  2500 : 50 x 100 = 5000 =Ր

Ուղղաձիգ 2․

 Գտեք (-2000)-ի  բացարձակ արժեքը։  2000 =Ս 

Գտեք 200-ի և 3-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ 200 x 3 =  600 Ո

Գտեք (-7000)-ի հակադիր թիվը։ + 7000= ւ

 Ր 

Ո՞րն է ամենափոքր պարզ թիվը։  2 =Բ

Ուղղաձիգ  3․

 Ո՞րն է 100  և 150 թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ 100 , 150 50 =Ծ

 Գտեք (-400)-ի հակադիր թիվը։ 400= Ն 

 Ո  Գտեք 70000-ի 10%-ը։ 70000 x 10 : 100 = 7000=ՈՒ

Գտեք (-400)-ի  բացարձակ արժեքը։ |-400 |=400=Ն

 Գտեք 3 թվի ամենամեծ և ամենափոքր բաժանարարների գումարը։  3 + 1 =4= Դ

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Վ Ո Ր
Ա Մ Ա Ն Ո Ր
Ս ՈՒ Ր Բ
Ծ Ն ՈՒ Ն Դ                     🤣🤣🤣😀😂😂😂😉😜

English Classwork

doubt  – կասկած
doornail – դռան մեխ
stingy –  ժլատ
heartless – անսիրտ
busy – զբաղված
Suddenly – հանկարծ
Humbug – սուտ
bills – հարկեր
wander – թափառել

МОЯ ШКОЛА МОИМИ ГЛАЗАМИ…

thumbnail_IMG_20191107_103837_1thumbnail_IMG_20191114_101026_1 thumbnail_IMG_20191114_101016

Для меня моя школа много значит . Например очень важно, чтобы учителя были очень добрыми и заботливыми . В нашей школе учителя очень сильно любят ученеков и учениц . Нашу школу нельзя перепутать в хорошем смысле . В нашей школе учителя очень приветливые и мы работаем не тетрадью а работаем кампьютерами и это  одновременно и хорошо и плохо потомучто мы портим глаза .Хорошо что нам не задавют много домашки и мы можем заниматься целый день . И школа очень большая и находится в разных местах . Вместе мы идём на экскурсии в разные уголки Армении или в других местах . Наша школа самая лучшая и я не собираюсь уходить раньше чем нужно.

 

thumbnail_IMG_20191114_103240_1

Բնագիտություն տնային աշխատանք

 1. Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:
  v = S : tS = 8 մ

  t = 64 վ

  v = 8 : 64 = 8/64 = 1/8 մ/վ

 2. Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակյանների ,հորմաէլեկտրակայանների
 3. Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։
  20 x 5=100
 4. Բանավոր քննարկում   Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր

Տնային աշխատանք

Պատրաստվիր քննարկման. Շահնուր՝  ,, Փաթիլը,

Առաջադրանք՝

Պատմվածքից դուրս գրիր բարդ և ածանցավոր բառերը։

 

Բարդ բառեր – անծայրածիր  , խելքահան ,տարօրինակ , իրարանցում , հրապույր, վայրէջք։

Ածանցավոր բառեր –  միլիոնավոր, անթիվ, անտես, հրեշտակներից, շտապելով։

Բնագիտություն տնային աշխատանք

Այսպես երբ , մենք ուզում ենք աշխատանք գործել մեզ պետք է էներգիա:Եթե հեշտ ասենք էներգիան դա պահեստային հնարավորություն `աշխատանքն ավարտին հասցնելու համար:Օրինակ, ՝ ներգիա կա հոսող ջրի մեջ կամ փչող քամու մեջ :Ձուրը իր ուժով պտտում է տուրբինաի ակը, իսկ տուրբինան գործադրում է աշխատանք աղալով ցորենը ջրաղացի:Կամ դա քամու և ջրի էներգիան դառնում է էլէկտրական էներգիա և փոխանցվում է լարերով, որպեսզի կարողանանք աշխատանք անել ուրիշ տեղ:Պահված Էներգիան պարնակում է  ամեն վառելիքում կամ ամեն վառոդում և բենզինում:Վառոդը վառվում է և նույնպես վառվում են իրա մեջի նյութերը և պայթելով թռում են շարժիչից և ցրվում են:Բենղինը վառվում է մեքենայի շարժիչի  մխոցի մեջ , սեղմում է մխոցների վրա, մխոցները պտտում են լիսեռը, և մեքենան արագացնում և ուղևորվում է ճանապարհի վրա, ընդլայնում է շփումը և օդի դիմադրությունը:Եկեք պատկերացնենք, թե էներգիան պահված է այս էներգիական բուտերբրոտների մեջ , որոնցով սնվում է մի ռոբոտ , որպեսզի բարձրացնի ծանր առարկաներ, կերավ  մի բուտեռբռոտ և ծանր իր տարավ դեպի առաջին հարկ , կերավ երեք բուտերբրոտ ,կարողացավ երեք հատ ծանր իր տանել առաջին հարկ կամ տանել երրորդ հարկ մի ծանր իր կամ ուրիշ բան, բայց բոլոր այդ պահերին օգտագործվա կլինի  երեք միավոր էներգիա ասում է, թե ինչ է անում ռոբոտը մեկ և երեք մեխանիկական միավոր:Գործը կատարելու համար ցավալի չէ ծանրությունը բարձրացնել ծանրության գործողության դեմ, կարող եք այն վերածել շրջակա միջավայրում շփման կամ դիմադրության կանխատեսում: Մենք արդեն գրել ենք մեխանիկական աշխատանքների բանաձևը: Աշխատանքը բազմապատկվում է իմիտացիայի միջոցով, մեխանիկական աշխատանքի միավորն ունի իր անունը ՝ ջուլ: 1 ջյուլի աշխատանք է տեղի ունենում 1 նյուտոնի և 1 մետրի ուժով: Այս Էդինիցան կոչվում է անգլիացի գիտնական Ջեյմս Յոուլնի պատիվը, որ բնության մեջ էներգիան չի վերանում և չի հայտնվում ոչ մի տեղից, այլ միշտ անցնում է մի ձևից մյուսը:Ծանր իրերը բարդրացնելու համար մարդիկ օգտագործում են թեքության ուղղություն, աստիճանները նույնպես օգտագործում են հեշտ քայլելու համար: Բարդացնելով ծանր իրը թեքությամբ մենք կիրառում ենք այդ ուժը:

Պատմություն

Ճարտարապետություն և քանդակագործություն
Հին Արևելքի ճարտարապետական կառույցներն աչքի են ընկնում իրենց վիթխարի չափերով: Դրանք ընդգծում էին արքայական իշխանության աստվածային բնույթը և անսասանությունը: Այդպիսի յուրաքանչյուր կառույցի շինարարությունը տևում էր տասնամյակներ և երբեմն ավարտվում հաջորդ արքայի օրոք: Շինությունների ներքին հարդարանքն աչքի էր ընկնում մեծ շքեղությամբ: Տաճարներում տեղադրվում էին աստվածների և մահացած արքաների հոյակերտ արձաններ: Իսկ տաճարների պատերը զարդարվում էին բարձրաքանդակներով և որմնանկարներով: Հին Արևելքի երկրներում առանձնահատուկ նշանակություն ուներ քանդակագործությունը: Պահպանվել են աստվածների, արքաների, զանազան առասպելական էակների հազարավոր մեծ ու փոքր արձաններ: Դրանցով զարդարված էին արքաների և ազնվականների պալատները, ինչպես նաև տաճարները և պաշտամունքի մյուս կենտրոնները: Քարե արձանը զարդարվում էր թանկարժեք քարերով և մետաղներով: Աստծու և արքայի արձանը պետք է այնպիսի տեսք ունենար, որ մեկընդմիշտ տպավորվեր տեսնողի մոտ:

Պատմություն

Ինձ մոտ ամենաշատը տպավորվեց Եգիպտական գաղափարագիրը
Ասվում է որ հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսում տաճարների պատերին տեսել էր բնության տարբեր երևույթներ ու առարկաներ պատկերող գրային նշանների: Քանի որ այդ գրից օգտվում էին տաճարների քրմերը, նա այն անվանեց հիերոգլիֆ, այսինքն՝ «սրբազան գիր»:Եգիպտական գիրը ստեղծվեց Քրիստոսից առաջ  IV(չորորդ դարի) հազարամյակի վերջին: Այն բաղկացած էր ավելի քան 700 նշաններից: Սկզբում յուրաքանչյուր նշան նշանակում էր որևէ բառ կամ նույնիսկ նախադասություն: Հետագայում նշանները սկսեցին արդեն արտահայտել վանկեր: Հիմա ամենաշատը հիերոգլիֆները օգտագործում են Չինաստանում և Ճապոնիայում ։ Շատերի համար դա ուղղակի նկարներ են շատերի համար սրբություն ։ Չինացիների և Ճապոնացիների համարել հիերոգլիֆները սեփական գիր ։

Դանիել Վարուժան․ «Անդաստան»

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

 1. Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրիր: ակոս – երկար գծաձև փոս հողի վերին շերտում ,
  կայլակ- կաթիլ ։

3. Առանձնացրու մաղթանքները. դրանցից ո՞րն ես համարում ամենակարևորը. ինչո՞ւ:

Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա… , Բերրիությո՜ւն թող ըլլա… , Առատություն թող ըլլա… ,Պտղաբերում թող ըլլա…։ ամեն քառատողի մեջ թ տողը մաղթանք է ուղակի ես այդպես եմ կարծում ։